Новини

Колективен трудов договор при Общинско училищно здравеопазване - Дряново

На 13 март се сключи Колективен трудов договор между кмета на гр. Дряново д-р Иван Николов и Синдикалната организация на КНСБ при Общинско училищно здравеопазване в града. Документът беше подписан за срок от една година и в него градоначалникът и председателят на синдикалната структура Иван Пенчев, заедно с общинския координатор Цветомира Джепунова договориха придобивки като допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в процент към основното трудово възнаграждение в размер от 1% за всяка година, основен платен годишен отпуск от 22 работни дни, допълнителнителен платен годишен отпуск за медицински персонал, работещ в училищата, Детски градини и детска ясла – 12 дни, а за помощния персонал – 8 дни.

Синдикатът извоюва за всеки свой член 2 дни допълнителен платен отпуск. Освен това, въпреки функционирането на общината в условия на криза, работещите ще получат работно облекло в размер на 200 лв. и СБКО - 3 % от брутната работна заплата, както и пълен пакет профилактичен медицински преглед, включващ преглед от вътрешен лекар, гинеколог, невролог, очен лекар, изследване на пълна кръвна картина и урина, а също така и направа на ЕКГ. За една година синдикалната организация се разрастна с всички новоназначени служители в детска ясла, които станаха част от голямото семейство на КНСБ.


Общински координатор:
Цветомира Джепунова

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.