Актуално

Нови работни места в Болярово

Още 27 безработни лица от община Болярово ще бъдат обучени за градинари и озеленители по схема „Нов избор” по програма „Развитие”, съобщи зам.- кметът на общината Жельо Желев. По новия проект на общината, който е съвместно с „Агенцията по заетостта” безработните ще се обучават в продължение на 60 календарни дни. От успешно завършилите 25 ще бъдат назначени от 1 септември 2011 година като озеленители- градинари на територията на общината ни.

Голяма част от тези безработни са от селищата на общината, има дори и от най-малките села. Транспорт по време на обучението до град Болярово им осигурява общината, което означава,че за тях ще е напълно безплатен, тъй като нямат средства ежедневно за билети, въпреки че след това им покриват разходите. Обучението ще се извършва отново от НТС - Ямбол и по време на него безработните ще получават ваучери в размер на 8 лева на ден. Програмата продължава 10 месеца. Работата на обучените ще се състои в поддръжка на зелените площи в централните части, кметствата, здравните служби, пощенските станции, автоспирките, детските площадки и пенсионерските клубове. Очаква се тези работници да направят цветни алеи между блоковете и пред обществените сгради. Чрез програмата ще бъде възможно населените места да бъдат озеленени почти напълно с фиданки по улиците и парковете, както и ще бъде възстановен общинският разсадник в Болярово за производство на посадъчен материал за собствени нужди.
Vreme.bg

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.