Актуално

СБУ ще подкрепя млади учители

В двора на столичното 40-то СОУ Луи Пастьор в Люлин днес се събраха на тържественото закриване на Лятна академия „Заедно в час” Милена Дамянова - зам.-министър на образованието, младежта и науката, люлинският кмет - инж. Венета Серафимова, учители, родители и ученици.
„Надявам се, че в най-скоро време нормативната уредба ще бъде изработена така, че вие да сте назначавани като равностойни преподаватели в българското училище. СБУ, като един сериозен партньор, ще помогне в тази посока”, обеща на присъстващите новозавършили филолози председателят на Синдиката на българските учители – Янка Такева.

Тя пожела на младите си колеги, за повечето от които Лятната академия бе и първият практически досег с учителската професия, успешна и удовлетворяваща очакванията им реализация и скорошно утвърждаване в една от най-благородните професии. Председателят на СБУ изказа признателността си, от името на децата, прекарали месец в лагера за обучение и спорт към организаторите от фондация „Заедно в час” и техните спонсори  - фондация „Америка за България”, чрез чиито съвместни усилия и инициативи повече от 120 ученици между 4 и 7 клас от столичните 37-мо и 40-то СОУ усвояваха и прилагаха знанията и уменията си по математика, физика, природни и обществени науки и спорт, радваха се на игри и нови запознанства през месец август. Янка Такева подчерта и големият и благороден принос на учителите, жертвали лятната си почивка, за да се грижат за възпитателното, здравословното и пълноценното развитие на децата, а също така и на директорите на двете учебни заведения, предостъпили на своите колеги базата за провеждане на Академията.
На малките участници в Лятната академия бяха раздадени грамоти.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.