Състав

Състав

СЪСТАВ
На националната експертна мрежа
по колективно трудово договаряне,
информиране и консултиране

 

Национално ниво:

Пламен Димитров – Президент на КНСБ
д-р Иван Кокалов - Вицепрезидент на КНСБ
Лидия Янчева – председател на ЦКК на КНСБ
Пламен Нанков – изпълнителен секретар
Чавдар Христов - изпълнителен секретар
Асия Гонева - изпълнителен секретар
Юлия Симеонова - изпълнителен секретар
Николай Недев - изпълнителен секретар
Атанаска Тодорова– изпълнителен секретар
Варшава Максимова – парламентарен секретар
Недка Колева – консултант
Тодор Тодоров – консултант
Емилия Маркова – главен експерт
Надежда Даскалова - ИССИ
Ектерина Рибарова - ИССИ
Татяна Михайлова - ИССИ
Величка Микова – главен експерт
Светла Тонева – главен експерт
Даниела Чекова – главен експерт
Емилия Димитрова – главен експерт
Антон Иванов Генчев – експерт
Иван Йорданов Иванов – експерт

Браншово ниво

СБУ
Иван Кънчев -  експерт
Роза Костова -  експерт
Йордан Красев - експерт

СТСБ
Екатерина Йорданова - председател
Мария Костова - председател на Синдикат на авиационните специалисти

ФСЗ
Слава Златанова - зам.председател
Росица Светославова Вергова – експерт

НСФ ”МЕ”
Зоя Цветанова - зам.председател
Васил Василев - експерт
Ваня Добромирова Василева - експерт

ФНСДУО
Мария Темелкова - председател
Силва Васева - организационен секретар
Христомил Делчев - експерт

НФЕ
Елка Арнаудова - зам.председател

НБС ”Водоснабдител”
Треперушка Младенова - председател
Красимир Богоев - зам.председател
Георги Гешев – експерт

НСФЕБ
Божидар Митев - председател
Hиколай Петков - председател на СО при ЧЕЗ  „Електроразпределение София област”

НФТ ”ХИ
Красимир Кръстев - председател
Рая Митрович - зам.председател
Чавдар Ангелов – експерт

ФНСОЛП
Камелина Тачева - зам.председател
Владимир Попов - координатор
Цветелина Милчалиева - експерт

СЖБ
Петър Бунев - председател
Ивайло Иванов - председател на Регионален съвет, София

ФНСМ
Пенчо Токмакчиев - председател
Стефан Христозов - експерт
Александър Алексиев Иванов - експерт

СФ ”Металици”
Ренета Петрова - зам.председател
Евгени Янев, експерт – юрист
Мария Банчева - експерт
Димитър Диков – председател на СО при „Аурубис” АД

СФС
Георги Бочев - председател
Минка Цанева - зам.председател

ФНСС
Йордан Никленов - председател
Дари Цеков, председател на ОСО в ДК – 2, София
Цветелина Георгиева Славчева – експерт

ФНСО БА
Николай Иванов - зам.председател

ФСОГСДП
Любка Антова - зам.председател
Маргарита Христова - експерт

НСФТКТКОО
Росица Величкова - зам.председател
Лили Воденичарска -  експерт
Лилия Борисова Петкова - експерт

ФНСОХП
Славчо Петров - председател
Снежана Яначкова - зам. председател

ФНСЗ
Светла Василева - председател
Валентина Васильонова – зам.председател на ФНСЗ
Ваня Вангелова Трендафчева – Мохаммад - експерт
Ефросина Джонева, председател на СО в Институт “Пушкаров”

ФС ВПК
Иванка Иванова - председател
Николина Банева - зам.председател

НБС „ВОН”
Мария Димитрова Чочова – експерт

Моряшки синдикат
Красимир Вълчев -  председател

НУС
Живка Желязкова -  зам.председател

НС на тютюноработниците
Никола Миленков - председател
Спаска Йоцева - зам.председател,

НСФ „Култура”
Иван Иванов - председател
Елка Петрова - председател на СО в Нац.исторически музей

СФОЕМИ
Бенчо Бенчев - председател

ФСО от туризма
Таня Джилянова - председател
Теодора Станева, КК ”Албена”

НСФКО
Мария Йорданова - председател
Росица Миланова -  председател на СО при Кооперация на слепите

Синдикат „Бира, храни и напитки”
Красимир Пащрапански - председател
Христина Стойкова Маринчева - експерт

Синдикат ”Корабостроител”
Тодор Тодоров, председател

САРБ
Илия Алексиев, председател

НСИОБ
Людмил Андреев, председател

 

Регионално ниво

Благоевград
Васил Чолаков – председател на РС
Мария Божидарова Михалкова – експерт
Райна Мутавчиева, председател на СО на КНСБ при „Завод за телефонна апаратура”-АД, Банско

Бургас
Здравко Тошков - председател на РС
Мая Светозарова Стоянова – експерт
Ивелина Димитрова Вълчанова – експерт

Варна
Илия Илиев  - председател на РС
д-р Гено Генов, председател на ТКС на ФСЗ

Видин
Антон Дамянов – председател на РС

В.Търново
Димитър Григоров – председател на РС
Десислава Георгиева - експерт
Даниела Сталянова Великова - експерт
Веселина Янкова, председател СО при НВУ”В.Левски”

Враца
Мила Иванова – председател на РС

Габрово
Елена Балабанова – председател на РС
Румяна Илиева-Стефанова - експерт

Добрич
Гинка Василева- председател на РС

Дупница
Тодорка Дамянова - председател на РС
Мирослава Александрова Александрова – експерт

Кърджали
Иванка Караколева - председател на РС
Тодор Светославов Ангелов – експерт

Кюстендил
Яни Георгиев
Гергана Любенова Стоева –

Ловеч
Стоян Крачунов – председател на РС
Илиян Борисов Борисов  - експерт

Монтана
Мария Лазарова - председател на РС
Валентина Александрова - общински координатор, гр. Лом

Пазарджик
Александър Шопов - председател на РС
Галина Ангелова Банкова – експерт

Перник
Надя Диманова - експерт
Радослав Теодосиев - експерт

Плевен
Янчо Андонов- председател на РС
Крум Василев Цветков - експерт
Искра Арабаджиева, председател на РКС- НУС

Пловдив
Таня Миран- председател на РС
Боян Иванов Бойкински - експерт
Анна Валериева Донева- експерт
Андрей Андреев – председател на СО при „КЦМ” АД

Разград
Иван Димитров - председател на РС
Грациела Костадинова Ранкова - експерт

Русе
Иван Борисов - председател на РС
Христо Йорданов, председател на СО при Русенска корабостроителница

Силистра
Димитричка Пейкова - председател на РС

Сливен
Тодор Иванов - председател на РС
Надежда Иванова Иванова  - експерт

Смолян
Румяна Михайлова – председател на РС

Ст. Загора
Иванка Данаилова - председател на РС
Мария Бориславова Недева  - експерт
Христо Дяков, председател на СО при ТЕЦ ”Марица изток” 2

Търговище
Бисерка Боянова - председател на РС
Мехмед Мехмедов - експерт

Хасково
Василка Иванова - председател на РС
Кремена Миткова Гинева - експерт

Шумен
Анета Денева - председател на РС
Магдалена Мишева Йорданова - експерт
Елена Станева, председател на СО при „Карлсберг България” АД

Ямбол
Вълкана Янкова – председател на РС

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.