Международни практики

15 хиляди синдикалисти на Евро-демонстрацията в Люксембург

 

Малко след 14:30 ч. на 21 юни 2011 г. възгласите на почти 15 хиляди синдикалисти, носещи транспаранти с надписи като „Работа за нашите младежи!”, „Къде са парите?” и „Не на строгите бюджетни ограничения”, започват да отекват по Булеварда на свободата в Люксембург. Така започва Евро-демонстрацията, организирана от ЕКП, в рамките на Европейския ден за мобилизация и информация срещу строгите икономии като начин на икономическо управление на Европейския съюз. Членове на синдикати от цяла Европа се събират под големия часовник на гарата в Люксембург, където под емблематичната песен на Боб Марли „Get up for your rights” се формират блоковете на протестното шествие. Макар и да не участва пряко със свои представители в демонстрацията, КНСБ подкрепя със специално изпратена декларация исканията на протестиращите, обявяващи се против строгите икономии, както и срещу Пакта Евро Плюс, чието приложение би имало пагубни последици върху заплатите, социалната сигурност и колективното трудово договаряне.

Сред гърмежи, сирени и дим от цветни сигнални огньове колоритната демонстрация поема към Булеварда на свободата, който се изпъстря от многоцветните знамена на протестиращите. В демонстрацията вземат участие и членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), между които Георгиос Дасис, Президент на Група II (Работници), както и Ксавиер Вербоовен, Андре Мордан, Габриеле Бишоф, Кармело Чедроне и Сузана Флорио.
Макар и знамената на всеки синдикат да са в различни цветове, всеки участник в демонстрацията застава зад искания в една и съща посока: долу ръцете от заплатите; не докосвайте пенсиите! По транспарантите на протестиращите от Словения до Норвегия и от Португалия до Литва личи разочарованието от тази социална Европа, която уви, вече май не съществува.
Непосредствено преди шумното и пъстро шествие да мине по Моста Адолф, синдикалистите разрушават стена от картонени кутии, символизираща големите мултинационални компании. „Акционерите си изграждат империи, за които се очаква работниците да отдадат живота си. L'Oreal – един милиард и осемстотин милиона евро печалбата, ING – един милиард и сто милиона евро... Да унищожим всички на стената на срама”, се провиква един от демонстрантите. Тогава цялото шествие се хвърля срещу стената, представляваща алчността на големите компании.
Площадът на Конституцията става сцена за поредица от речи на водещите фигури на европейския синдикализъм. Бернадет Сегол, генерален секретар на ЕКП, обявява, че борбата "е срещу Икономически пакт, който не предвижда европейско социално развитие." Жан-Клод Рединг от OGB-Люксембург предупреждава, че "тези, които искат да приложат Пакта Евро плюс, за да спасят Европа, всъщност може да се превърнат в нейни гробари". Всички участници в Евро-демонстрацията са съгласни по две точки: че работниците не трябва да плащат за грешките на банкерите; и че европейските синдикати трябва твърдо да отстояват правото на живот и труд в една друга, много по-социална Европа, от тази, която се опитват да ни наложат.
Демонстрацията приключва без инциденти, оставяйки града да се готви за посрещането на националния празник на Великото херцогство Люксембург.

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.