Международни практики

Стиглиц: Доходите в Бразилия са по-справедливо разпределени отколкото в САЩ

Най-богатите 1% от американците държат 25% от богатството на страната и поради тази причина правителството трябва да направи повече, за да насърчи по-справедливото разпределение на доходите, заяви носителят на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц пред Световния икономически форум (WEF) в Давос, цитиран от BBC

 

Според Стиглиц до сегашното положение се е стигнало, след като от 1980 г. състоянието на най-богатите 1% от американците се е удвоило.

Той изтъква, че в същото време средният доход в САЩ остава на нивата си от началото на 90-те години.

Стиглиц похвали политиката на разпределение на доходите в Бразилия и скандинавските страни.

Той призова за осигуряването на повече възможности за добро образование сред „най-бедните 50%“ от американците, за повишаване на минималната работна заплата и за договарянето на повече колективни трудови договори от страна на синдикатите.

„Америка харесва да мисли за себе си като страна на равенството и възможностите. Така наречената американска мечта е много дълбоко вкоренена в нашето усещане за идентичност“, казва той.

„Статистическите данни обаче ни говорят друго. Индексът на възможностите в САЩ е най-ниският сред развитите страни. Шансовете на едно дете зависят от доходите на родителите му в по-голяма степен, отколкото в повечето друга развити икономики“, допълва той.

Стиглиц сравнява ситуацията в САЩ през последните 30 г. с тази от Втората световна война до 1980 г. - период, „характеризиран с ускорен растеж, в който ние всички забогатявахме заедно“.

Стиглиц похвали Бразилия, където по думите му надпартийните усилия на политиците през последните 20 г. са довели до рязко свиване на неравенството.

Междувременно Стиглиц изтъква, че скандинавските страни остават обществата с най-справедливо разпределение на доходите в света.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.