Международни практики

Качествени обществени услуги - да действаме сега!


На 23.06.2011 г. започна кампания на Глобалните синдикати „Качествени обществени услуги - да действаме сега!”, която обединява синдикални организации от цял свят, представляващи работниците както в обществения, така и в частния сектор; общинските власти и гражданското общество.

Международната транспортна федерация (МТФ), която на свой ред е член на Глобалните синдикати, организира в рамките на общата инициатива, кампания в подкрепа на обществения транспорт. Като активен член на МТФ, Съюзът на транспортните синдикати в България се включва в кампанията с акции в градовете в цялата страна. Плакатът на кампанията е поставен на ключови места на спирките и гарите, в превозните средства на градския транспорт, междуградския и железопътен транспорт.

Прочети още: Качествени обществени услуги - да действаме сега!

Словашките профсъюзи готвят национален референдум за въвеждане на 35 часова работна седмица.

28 основни члена на Словашката Конфедерация на профсъюзите – KOZ стартира кампания за намаляване на 8-часовия работен ден на 7 часов или 35-часова работна седмица без да бъдат намалени заплатите на работниците и служителите. Кампанията е насочена срещу дясно-центриското правителство, ръководено от министър председателя Ивета Радичова, което има намерение да въведе опустошителни промени в трудовото законодателство на страната, намаляващи сигурността и защитата на работещите.

Прочети още: Словашките профсъюзи готвят национален референдум за въвеждане на 35 часова работна седмица.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.