Шефът на „Неохим” АД Димитър Димитров: „Ще мотивираме работещите – с бонуси и по-високи заплати”

Има възможност за компенсация доходите на работещите в „Неохим” АД, гр. Димитровград, което вероятно ще се случи от 1 юли 2011 г. Това стана ясно по време на посещение на екип на КНСБ, начело с президента на Конфедерацията Пламен Димитров в Димитровград, където на 1 юни бе проведена втората синдикална акция по Националната кампания на КНСБ за защита на трудовите и социални права на гражданите. Мащабната кампания се организира по проекта на синдиката „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” и има за цел да информира гражданите, хората на труда и синдикалните членове за техните права и за това как солидарни и единни по-добре да ги защитават.

По време на посещението лидерът на КНСБ Пламен Димитров и експертите от централата на синдиката се срещнаха с главния изпълнителен директор на предприятието Димитър Димитров, който ги увери, че повишение на заплати ще има и в  конструктивни и диалогични преговори със синдиката трябва да се определи ръста на възнагражденията. Директорът Димитър Димитров изтъкна, че ако продажбите на предприятието се задържат на нива от последните няколко месеца, това ще даде възможност и за изплащането на еднократни бонуси на персонала. По време на срещата бе обсъдено икономическото положение на предприятието, планираните нови инвестиции за подобряване ефективността на производствения процес, както и партньорството между КНСБ и „Неохим” АД по конкретни социални инициативи от общ интерес за работодателя и колектива. В срещата участваха и изпълнителният секретар на КНСБ - Пламен Нанков, председателят на Федерация „Химия и индустрия” – КНСБ - инж. Красимир Кръстев, синдикалният председател на НСО – КНСБ в „Неохим” АД - Живко Жеков.
След обстойна обиколка и срещи с работещите първа смяна по цеховете на предприятието, синдикалният лидер Пламен Димитров проведе заседание със синдикалните активисти на КНСБ в предприятието. Той представи приоритетните цели на синдиката на национално и регионално равнище, в т.ч. борбата за повишение на минималната работна заплата и Кампанията за защита на правата и проведе открит приятелски разговор с  синдикалистите за най-наболелите им социални проблеми, за това как да постигат заедно своите искания и да реализират на практика максимата, че само солидарни и единни – могат да победят в борбата са достоен труд и доходи.
Акцията завърши с работна среща с кмета на Димитровград Стефан Димитров и неговят ръководен екип. В срещата участва и председателят на РС на КНСБ – Хасково Василка Иванова. Пред синдикалистите и шефа на Конфедерацията Стефан Димитров заяви своята подкрепа на планирания проект на КНСБ за изграждане на трансгранични офиси България - Гърция, които трябва да информират мобилните работници за техните права и задължения при пребиваването им с цел трудова дейност в южната ни съседка. Освен това, кметът благодари на Пламен Димитров за благородната инициатива Кухни „Спасение”, която се реализира в страната и конкретно в Димитровград, съвместно с  МТСП. Той изрази надежда, че нови подобни иницативи ще бъдат предприети в близко бъдеще, защото има все повече хора, които не могат да покрият с доходите си минималния стандарт за издръжка на живот и страдат в мизерия и нищета.
На 2 юни Кампанията на КНСБ продължава със синдикална акция във Враца, където ще бъдат подложени на дебат важни синдикални теми и проблеми.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.