Само за час - 250 подписа събра Кампанията на КНСБ в Монтана

Това стана на 3 юни, когато лидерът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът д-р Иван Кокалов и екип на централата проведоха масирана синдикална акция в Монтана като част от Националната кампания на синдиката за опазване на трудови и социални права. В центъра на града, пред Областната управа синдикалистите събраха само за час 250 подписа в подкрепа на законодателните искания за регламентиране правото на стачка, на сдружаване и колективно трудово договаряне. Атрактивните образователни клипове, които цял ден се прожектираха на специален екран, полезните информационни материали и трудово-правните консултации на професионалния екип от юристи впечатлиха не само стотиците граждани, преминаващи по централния площад на Монтана, но и областния управител Ивайло Петров, който слезна при палатката, за да се запознае по-подробно с Националната кампания.  Г-н Петров веднага покани и проведе среща с екипа на КНСБ, по време на която бяха обсъдени въпроси по осъществяването на социалните дейности в областта и проекти за развитие на бизнеса в региона и създаване на нови качествени работни места.

През същия ден екипът на КНСБ, заедно с председателя на Синдикат „Бира, храни и напитки” Красимир Пащрапански и шефът на Регионалния синдикален съвет в Монтана Мария Лазарова  посетиха предприятието ГАЛА-М за преработка и търговия на птиче месо и разфасовки от него. На среща с ръководството на фирмата и лично с работодателя г-н Аврамов президентът на Конфедерацията Пламен Димитров запозна мениджърския екип на модерното предприятие с възможностите за съвместно сътрудничество, изграждане на синдикална организация във фирмата и развитие на социалния  диалог с цел подписване на колективен трудов договор и прилагане на установените европейски социални практики в областта на заплащането и условията на труд. В тази връзка се обсъди и възможността за подготвяне на съвместен проект, чрез който да се повишава периодично квалификацията на персонала и да се осъществява периодичен контрол по  безопасността и здравето при работа като за целта се проведат обучения по условия на труд и се закупи ново оборудване. В ГАЛА-М вече има и подписано Споразумение между работодателя и Синдикат „Бира, храни и напитки”  за подпомагане развитието на фирмената дейност, реализация на ефективна инвестиционна политика, поддържане на финансова стабилност на предприятието и обвързването и с качествена политика по доходите и заетостта.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.