В Бобов дол, Благоевград, Симитли и Петрич – очакват екипите на КНСБ

 

До края на седмицата ръководството на КНСБ, начело с лидера Пламен Димитров ще посети ключови предприятия в тези градове като част от Националната кампания на Конфедерацията „Правата на всеки са правата на всички”. Срещи ще бъдат проведени със синдикалния актив, с работници и служители, с представители на мениджърските екипи на:

  • Мини „Бобов дол”, гр. Бобов дол – на 22 юни
  • „Булгартабак”, гр. Благоевград – 23 юни
  • Мини „Ораново”, гр. Симитли – 24 юни
  • „Белла стил”, гр. Петрич – 24 юни

По време на срещите ще бъдат представени предложенията за законодателни промени, които КНСБ внесе вече в Народното събрание, както и актуалната социално-икономическа ситуация в тези региони, условията на труд в посетените предприятия и належащите проблеми на работещите в тях и др.
Резултатите от срещите ще бъдат представени на Преконференция в „Белла стил”, гр. Петрич – от 13.30 ч. на 24 юни.

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.