В Старозагорския регион подкрепата на законодателните искания на КНСБ нараства

Това стана ясно по време на срещите на водения от лидера си Пламен Димитров екип на КНСБ в предприятия и държавни учреждения от региона, където Националната кампания на Конфедерацията за защита на основни трудови, социални и синдикални права вече две седмици набира все по-голяма скорост.

И това бе особено видимо в центъра на заралийския град, където пред Областната управа експертният екип на КНСБ събра над 150 подписа на преминаващи млади и по-възрастни граждани в подкрепа на Кампанията. Там бе и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който заедно с вицепрезидентът Николай Ненков и изпълнителният секретар по Колективно трудово договаряне Николай Недев проведоха поредица от срещи със синдикалисти, работодатели и представители на медиите в Сопот, Казанлък и Стара Загора. От 29 юни продължава събирането на подкрепа към „Подписката” в Чирпан и Раднево.

В „Арсенал” – Казанлък на среща с мениджърския екип на предприятиетоВ „М+C Хидравлик” – при синдикалния актив и работниците

В Сопот – във ВМЗ и SKF Берингс - на среща със синдикалния актив


В Стара Загора – при Шатрата на КНСБ

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.