Националната кампания на КНСБ продължи в Каварна под звуците на рока

По време на  вече станалият традиционен за гр. Каварна рок фестивал КНСБ и Младежки форум ХХІ век в рамките на Националната кампания „Правата на всеки са права на всички” на входа на градския стадион от 15 до 17 юли, раздадоха над 5000 листовки „КНСБ за трудова и социална терапия”. Всеки ден от 16.00 до 22.00 часа по време на рок фестивала младежи от Габрово, Севлиево, Плевен, Ихтиман, Шумен, Разград и София разясняваха целта на кампанията на КНСБ и правата на работещите.

Уникална смесица от информация за социални, трудови и синдикални права и рокмузика спираха феновете от цяла България пред шатрата на Конфедерацията, където младежите ги запознаваха с правната рамка и промените, за които се бори КНСБ в националната си кампания.
На вторият ден, от рок фестивала, се включиха Президентът на КНСБ – Пламен Димитров и председатели на федерации, синдикати и съюзи – Янка Такева, председател на СБУ, Васил Яначков, председател на СФ ”Металици”, Екатерина Йорданова, председател на СТСБ, Йордан Никленов, председател на ФНСС. Много от посетителите на рок фестивала не само си взеха информационни материали за своите права на работното място, но и се подписаха в Националната подписка в защита на основните трудови и социални права.
Докато стадионът се тресеше под звуците на тежката музика, синдикалните активисти продължаваха да информират минувачите и да събират подписи в тъмната доба.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.