„Правата на всеки ..” Гастролираха в морската градина на Варна с атрактивен хепънинг

На 15 юли 2011 г. от 19.00 ч. срещу Слънчевия часовник на входа на Морската градина в гр. Варна Младежката организация на КНСБ проведе хепънинг, част от националната кампания на Конфедерацията за защита на основните трудови, социални и синдикални права „Правата на всеки са права на всички”. Невиждан флашмоб по четене на трудови, социални и синдикални права, рок музика, зумба и брейк танци, екстремни емоции на кокили и колело бяха само част от изненадите, които младежката организация бе подготвила, съвместно със своите приятели от Power Jump и Salsa Club „Sabroso”.  Членове на КНСБ и участници в мероприятието създаваха перфектно лятно настроение, облечени в свежите розови фланелки на Конфедерацията. Кампанията бе посетена лично от Председателя на КНСБ Пламен Димитров, който се включи в изпълнението на песента за защита на трудовите права.

Целта на морското парти бе да се привлече вниманието на младите хора и по атрактивен и достъпен за тях начин, чрез музика, танци и нестандартни екстремни емоции, да бъдат информирани за техните трудови, социални и синдикални права.  Присъстващите на партито получиха пакет от полезни информационни материали и се обединиха около идеята, че фундаменталните човешки права не трябва да бъдат ограничавани, както и че всички заедно трябва да бъдем активни и да се борим за едно по-добро и справедливо бъдеще.  

Стотиците младежи, включили се в партито, подкрепиха националната подписка на КНСБ в защита на основни човешки и трудови права.  
Те призовха връстниците си да бъдат активни и заедно да се борят  за достоен труд, достоен живот и по-добро бъдеще за всички нас и нашите семе

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.