За първи път „… Правата на всички” в Часа на класния

На 5 октомври, от 10 часа в зала „Десислава” на хотел България, София, датата, когато учителите по света отбелязват своя международен ден, ръководството на КНСБ и Синдикатът на българските учители – КНСБ, с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт”, представиха новия образователен проект „Моето първо работно място”.

В презентацията взеха участие президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Валентин Никифоров, председателят на СБУ Янка Такева, представителят на Фридрих Еберт за България Росица Борисова, съветникът на министъра на образованието по въпросите на средното образование Асен Александров, ръководителят в отдел „Обучение и квалификация” – КНСБ Юлия Симеонова, синдикални лидери и активисти, учители и ученици от 12 клас със своите класни ръководители.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави учителите за международния им празник и подчерта важността младите хора да са добре информирани за правата си на работното място. Завършващите училище дванадесетокласници трябва да са запознати с основни постановки от Кодекса на труда при подписването на първия си договор, в началото на своя трудов път. Именно това е и целта на образователната част от Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”, която ще стартира от средата на месец октомври. Тогава, за първи път в България, в продължение на 10 поредни часа на класния ръководител, експерти на КНСБ ще запознават завършващите 12-и клас момичета и момчета с техните основни трудови, осигурителни и синдикални права при постъпването им на работното място. Планирано е „лекторите” на Конфедерацията да обсъждат трудово-правни въпроси в над 3200 паралелки в 275 населени места в България с над 67 500 зрелостници.
Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева презентира и специално подготвеното за Кампанията помагало „Моето първо работно място”, като се обърна към учениците в залата с „учебника” в ръка: „По която и пътека да тръгнете, ще ви трябват тези знания”. Тя благодари на учителите за всеотдайността, с която полагат високо общественополезен труд в своята благородна професия и изрази надеждата си, че завършващото училище поколение са интелигентни, креативни, висококвалифицирани и отстояващи трудовите си, социални и синдикални права на работното място млади хора.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.