Националната кампания „Правата на всеки са права на всички” - Разград

На 14 юли, екип на Конфедерацията, начело със вицепрезидента и председател на националния стачен комитет Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на колективното договаряне Николай Недев, Красимир Пащрапански- председател на синдиката на производителите на бира, храни и напитки  и председателят на РС на КНСБ Разград Иван Димитров  посети две от най-добре работещите предприятия в условия на криза в разградска област- „Амилум България” и „Тракция” АД-Самуил, които имат постижения в областта на колективното трудово договаряне и са постигнати високи равнища. Те се срещнаха и с кмета на града-Денчо Бояджиев, който е запознат със синдикалната дейност в общината и приема рязкото подобряване на съвместната работа между кметството и РС на КНСБ. Проведена бе и пресконференция с медиите.  Визитата е част от националната кампания на Конфедерацията „Правата на всеки са права на всички”.

Прочети още: Националната кампания „Правата на всеки са права на всички” - Разград

Националната кампания на КНСБ продължи в Каварна под звуците на рока

По време на  вече станалият традиционен за гр. Каварна рок фестивал КНСБ и Младежки форум ХХІ век в рамките на Националната кампания „Правата на всеки са права на всички” на входа на градския стадион от 15 до 17 юли, раздадоха над 5000 листовки „КНСБ за трудова и социална терапия”. Всеки ден от 16.00 до 22.00 часа по време на рок фестивала младежи от Габрово, Севлиево, Плевен, Ихтиман, Шумен, Разград и София разясняваха целта на кампанията на КНСБ и правата на работещите.

Прочети още: Националната кампания на КНСБ продължи в Каварна под звуците на рока

Кампанията стигна и до крайния северозапад

Националната подписка - „Правата на всеки са права на всички”, се организира и във Видинска област през лятото и есента. На специална среща с председатели и секретари на синдикални организации от града и региона беше разяснена целта и задачите ,която си поставя кампанията при събирането на подписи за необходимостта от подобряване на трудовото и осигурителното законодателство в посока гарантиране на основни права на хората на наемния труд. Бяха осигурени бланки, информационни листовки и брошури за Кампанията. На нарочно проведени събрания със синдикалния актив от региона бе аргументирана необходимостта от провеждането на Националната кампания на КНСБ.

Прочети още: Кампанията стигна и до крайния северозапад

Кампанията се пренесе в лудогорието


На 13 юли 2011 г., в хода на кампанията на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”, екип на Конфедерацията, воден  от зам.-председателят Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на колективното договаряне Николай Недев и председателят на РС на КНСБ Търговище Бисерка Боянова  посети завода за производство на индустриални батерии в Търговище „ЕнерСис” АД. В предприятието работят 591 души, като 487са синдикализирани. Подписаният на 01.05.2011 г. Колективен трудов договор фиксира средна работна заплата от 915 лв. Тук се получават допълнителни възнаграждения за нощен труд в размер на 65% от минималната часова заплата за страната, за извънреден труд, положен през работни и почивни дни съответно от 60 и 85%, а за работа по време на официални празници – не по-малко от 110%. Договорените допълнителни възнаграждения са по-големи от предвидените в КТ. Освен това работниците получават ваучери за храна в размер на 6 лв. за отработен ден; при боледуване над 30 дни, работодателят изплаща до две минимални работни заплати за лечение. Работодателят се е задължил да изплаща и ваканционен и коледен бонус, всеки в размер на 200 лв.

Прочети още: Кампанията се пренесе в лудогорието

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.