„Кампанията” – в дух на добър и конструктивен социален диалог

В търсене на решения за проблемите в „Бобов дол” ЕАД Президентът на КНСБ Пламен Димитров, изп. секретар Николай Недев, председателят на РС-Дупница Тодорка Дамянова и ръководството на Федерация на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, начело с председателя Пенчо Токмакчиев и зам.-председателя Александър Кънев се срещнаха с работниците и мениджърския екип на дружеството на 22 юни. В срещите активно, които са основна част от  Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са правата на всички”, участва и Любомир Стефанов - наскоро преизбраният синдикален председател на над 840-членната организация на КНСБ в мините.

Прочети още: „Кампанията” – в дух на добър и конструктивен социален диалог

В Бобов дол, Благоевград, Симитли и Петрич – очакват екипите на КНСБ

 

До края на седмицата ръководството на КНСБ, начело с лидера Пламен Димитров ще посети ключови предприятия в тези градове като част от Националната кампания на Конфедерацията „Правата на всеки са правата на всички”. Срещи ще бъдат проведени със синдикалния актив, с работници и служители, с представители на мениджърските екипи на:

  • Мини „Бобов дол”, гр. Бобов дол – на 22 юни
  • „Булгартабак”, гр. Благоевград – 23 юни
  • Мини „Ораново”, гр. Симитли – 24 юни
  • „Белла стил”, гр. Петрич – 24 юни

По време на срещите ще бъдат представени предложенията за законодателни промени, които КНСБ внесе вече в Народното събрание, както и актуалната социално-икономическа ситуация в тези региони, условията на труд в посетените предприятия и належащите проблеми на работещите в тях и др.
Резултатите от срещите ще бъдат представени на Преконференция в „Белла стил”, гр. Петрич – от 13.30 ч. на 24 юни.

 

 

 

На сайта на КНСБ – стотици подкрепиха Националната подписка за законодателни промени

Продължава събирането на подписи в подкрепа на исканията на КНСБ за законодателни промени, които реално да гарантират прилагането на основните трудови, социални и синдикални права – правото на сдружаване, на колективно трудово договаряне и правото на стачка.

Прочети още: На сайта на КНСБ – стотици подкрепиха Националната подписка за законодателни промени

Работодателят на „Кемет-Ел” – Кюстендил държи на диалога с КНСБ

Радвам се, че имаме ефективен социален диалог в „КЕМЕТ Електроникс България” ЕАД и много държа този дух на партньорство със синдикатите да бъде запазен и развит – с такива думи изпълнителният директор на кюстендилското предприятие за кондензатори Гуидо Галени посрещна екипа на КНСБ, начело с лидера на Конфедерацията Пламен Димитров и вицепрезидента и  председател на Националния стачен комитет Валентин Никифоров. В срещите на 20 юни  участваха и председателят на РС – Кюстендил Яни Георгиев, изп. секретар по КТД Николай Недев и председателят на Синдикалната организация в предприятието Георги Симеонов.

Прочети още: Работодателят на „Кемет-Ел” – Кюстендил държи на диалога с КНСБ

ЕКП: Подкрепяме Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”!

 

До:
Г-н Пламен Димитров,
Президент на КНСБ
Пл.”Македония”1
1040 София
България
Брюксел, 16 юни 2011
Относно: Национална кампания на КНСБ

Уважаеми г-н Димитров,
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), представляваща 83 национални синдикални конфедерации от 36 европейски страни, заявява пълната си подкрепа за националната кампания на КНСБ под мотото: „Правата на всеки са права на всички”.
Подкрепяме националната подписка в защита на основни социални и трудови права като правото на синдикално сдружаване, на колективно трудово договаряне, на заплащане на труда и правото на стачка. Те са признати за фундаментални човешки права от Европейския съюз, Съвета на Европа и Международната организация на труда (МОТ) и ние настояваме те да се спазват напълно в България, която се стреми да бъде пълноправен член на европейската и международна общност.
Високо оценяваме ролята на българското синдикално движение в нашата кампания срещу управлението чрез строги икономии, наложено на работниците в цяла Европа, които плащат цената за алчността и грешните решения на други, в т.ч. банкери и финансови институции. Доброто управление на ЕС означава укрепване, а не подкопаване на социалния модел, основан на фундаменталните човешки права.
Приемете нашите най-добри пожелания за успешна кампания,

Искрено ваша,

Бернадет Сегол
Генерален секретар
Европейска конфедерация на профсъюзите


 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.