Във “Враца стил” – социално отговорен шеф и бизнес отговорен колектив

КНСБ ще съдейства на шивашкото предприятие “Враца стил” за изготвяне на общ проект за цялостно повишаване безопасността и здравето при работа във фирмата, в т.ч. и закупуване на машини и обурудване. Това стана ясно по време на посещение на екип на КНСБ, начело с президента на Конфедерацията Пламен Димитров по Националната кампания за трудови и социални права на синдиката. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът д-р Иван Кокалов и изпълнителните секретари - по КТД Николай Недев и по организация и координация - Пламен Нанков и председателят на РС – Враца Мила Иванова се срещнаха със синдикалните активисти във фирмата, която произвежда на ишлеме висококачествени връхни облекла за износ в Европа. Сред работниците и съвременното оборудване в шивашките цехове  синдикалистите се запознаха с добрите условия на труд, с прозрачния начин на управление на фирмата, с осигурените социални бонуси и отношение към персонала, които мотивират работничките и създават един наистина сплотен екип от професионалисти, който се труди в условия на добро социално партньорство.

Прочети още: Във “Враца стил” –  социално отговорен шеф и бизнес отговорен колектив 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.