Колективно трудово договаряне

Европейски практики в колективното трудово договаряне - бр. 3/2011 год

Франция
Еднодневна стачка в магазините на „Карфур” във Франция.
29 март 2011 г.
В рамките на задължителното годишно колективно договаряне, "Карфур" - френската търговска верига на дребно, която е втората най-голяма в света - предложи 1 % увеличение на заплатите на заплатите през този месец и втори 1 % ръст през октомври 2011 г. и покани синдикатите да подпишат проект на споразумение до 31 март. Така направените предложения обаче, са  далеч от  исканията на синдикатите. По-малката синдикална организация в Карфур, (CGT) се оттегли от преговорите, докато синдиката на Ouvrière, който представлява почти 50 % от синдикализирания персонал в „Карфур”, проведе на 17 март тайно гласуване сред своите членове върху предложението на работодателя. "Гласуването показа значителна подкрепа за призива за стачка на 9 април", каза говорител на Ouvrière. "Очакваме голям брой магазини „Карфур” да бъдат затворени в в резултат на стачка и възнамеряваме да организираме ден на действие, всеки месец, докато нашите искания бъдат изпълнени,", добави говорителят.


Стачка води до подобряване на заплатите уреждане на в Smurfit Kappa

28  февруари 2011
Стачка в основните производства в европейския гигант за производство на  хартия и опаковки Smurfit Kappa оказа ефективен натиск за увеличение на заплатите, през 2011 г. на  2500 работници, заети в производството на велпапе опаковки. На 23 февруари, синдикалната организация на CGT-FILPAC успешно организира еднодневна стачка в 18 фабрики на Smurfit Kappa в цяла Франция. Впоследствие постигнатото споразумение предвижда увеличение на заплатите разпределено през 2011 година. От Smurfit Kappa бяха предложили ръст само от 1.4 % , половината от които - 0.7 %, считано от 1 април. CGT-FILPAC спечели еднопроцентно увеличение от 1 март, а останалото увеличение на заплатите ще се извърши в по-кратки срокове от първоначалното предложение на работодателя. С действията си синдикатът успя да постигне също увеличаване на заплатите на най-ниско заплатените работници, както и увеличение на платените отпуски.

 

Унгария

Hankook tyre предотвратява стачка с увеличение на заплатите

29 март 2011 г.
Формирането на стачeн комитет  на Федерацията на общите работници  в химическата промишленост и енергетиката (VDSZ) във филиала на Hankook Magyarország Kft в Унгария подтикна корейският производител на гуми да увеличи заплатите  на персонала със средно 8 %.
Заплахата от стачка бе следствие от първоначалния отказ на управлението на компанията да повиши заплатите, като компенсация на данъчни промени, които влязоха в сила от 1 януари 2011 година. 1700 от 1800 работници на компанията в Унгария  ще получат средно увеличение на заплатите  с 8 % с обратна сила от 1 януари 2011 година. Освен това,  работниците ще получават 20 000 форинта (€ 73.40) годишно като допълнителни  ползи. По-рано Помирителния съвет на националния интерес беше препоръчал увеличение с  4-6 % до компенсиране на измененията  на данъчната тежест.

Белгия

20 000 подкрепят протеста на  Конфедерацията на европейските профсъюзи в Брюксел

Демонстрации и митинги съюз се проведоха в Брюксел на 24 март, като част от Европейския ден на ЕКП за действие. Целта на този ден за действие е да се подчертае, че синдикатите се  противопоставят на предложенията за икономическо управление, които бяха разгледани по време на срещата на върха на 24-25 март т.г..
Няколко действия се проведоха в Брюксел на 24 март, за да се каже "не" на плановете за строги икономии в Европа, „не” на намаляване на заплатите и пенсиите, „не” на несигурността и увеличаването на безработицата, „не” на дерегулацията на трудовите стандарти и социални придобивки и „не” на нарастването на социалното неравенство.
Европейската мобилизация на синдикатите продължи и след 24 март, като ден на действие се проведе в Лондон на 26 март. Евро-демонстрация се проведе в Будапеща на 9 април. Други дейности се проведоха във Франция на 22 март - с участието на Германската конфедерация на синдикатите (DGB), в Испания на 22 и 24 март, в Германия с участието на френски синдикати на 24 март.


Синдикатите постигнаха  допълнително споразумение в сектора на здравеопазването
6 март 2011 г.
Въпреки продължително противопоставяне на някои федерации на работодателите, профсъюзите, представляващи работниците в сектора на федералното здравеопазване са договорили "мини-споразумение", което осигурява € 50 млн. допълнително финансиране за 2011 година. Това ще доведе до създаване на 400 работни места и подобряване на заплащането и условията на труд. Гарантира се, че незаетите работни места ще са пълни и те ще бъдат насочени към онези области от сектора, които не се ползват от мерките за заетост в споразумението за 2005-2010 г.
Допълнителните средства по споразумението ще гарантират, че повече работници ще получат допълнителни плащания за работа след 19.00 ч., както и по посока на втория стълб на пенсионната схема. Споразумението ще бъде интегрирано в секторния колективен трудов договор.

Две синдикални конфедерации организираха национален ден на действие

5 март 2011 г.
Двете профсъюзни конфедерации, които не бяха подписали национално рамково споразумение за частния сектор за 2011-2012 г., социалистическата FGTB/ABVV и либералната CGSLB/ACLVB, заедно организираха ден на действие на 4 март т.г. Председателят на FGTB / ABVV Руди де Леу в своя блог потвърди изказаните по-рано аргументи за отказа на своята конфедерация да подпише споразумението. Той недвусмислено подчерта, че усилията за постигане на нов европейски пакт за стабилност и инициативите на  Меркел в тази посока не са помогнали  за приемането му.


Дания

Две-годишно споразумение в общински и регионални власти
6 март 2011г.

След трудни преговори, договарянето обхващащо работещите в общински и регионални власти е приключило и синдикалните членове вече имат възможност да гласуват.
Подобно на споразумението в  държавния сектор договорено месец по-рано, няма да има увеличение на заплатите през 2011 г. (това е така, заради обвързаността на заплатите със заплащането в частния сектор), но увеличение на заплатите през 2012 г. ще бъде 2.65 %. Разочарование за синдикатите е липсата на разпоредби относно сигурността на работните места в момент, когато в болниците се съкращават работни места. Все пак, към заплатите са добавени елементи за равенство, като в същото време се предвижда увеличаване на заплащането към по-ниско заплатените длъжности, както и увеличаване на средствата за обучения и усъвършенстване на уменията.
И все пак, според  профсъюза FOA напредъкът в равното заплащане може да отнеме повече от 500 години, ако изобщо бъдат сключени нови споразумения в тази насока. Профсъюзът доказва, че парламентът трябва да съдейства за този процес, като  приема закони в тази насока и гарантира равно заплащане за труд с еднаква стойност в публичния сектор.

Чехия

Синдикати планират  кампания срещу правителствени реформи
21 март, 2011 г.

Конфедерацията на профсъюзите CMKOS планира кампания срещу реформите на дясноцентристко правителство. Председателят на  CMKOS Ярослав Завадил заяви пред репортери, че съюзът ще реши какви по-радикални стъпки ще предприеме след тристранната среща на представители на правителството, синдикатите и работодателите, която  ще се проведе на 21 април и на която ще се обсъди проект за пенсионни, здравни и данъчни реформи, както и промените в Кодекса на труда.
Един ден по-рано лидерът на Независимата синдикална асоциация ASO Бохумир Дуфер посочи възможността за провеждане на обща стачка в знак на протест срещу данъчната реформа, предложена от финансовото министерство.Превод и обработка: Емилия Маркова и Антон Генчев

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.