Новини

Колективен трудов договор при Общинско училищно здравеопазване - Дряново

На 13 март се сключи Колективен трудов договор между кмета на гр. Дряново д-р Иван Николов и Синдикалната организация на КНСБ при Общинско училищно здравеопазване в града. Документът беше подписан за срок от една година и в него градоначалникът и председателят на синдикалната структура Иван Пенчев, заедно с общинския координатор Цветомира Джепунова договориха придобивки като допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в процент към основното трудово възнаграждение в размер от 1% за всяка година, основен платен годишен отпуск от 22 работни дни, допълнителнителен платен годишен отпуск за медицински персонал, работещ в училищата, Детски градини и детска ясла – 12 дни, а за помощния персонал – 8 дни.

Прочети още: Колективен трудов договор при Общинско училищно здравеопазване  - Дряново

Сериозни нарушения на Колектвиния трудов договор във „Вратица” АД – Враца

Според председателя на СО на КНСБ към „Вратица” АД, гр Враца - Камелия Митева, са налице сериозни нарушения на Колективния трудов договор от страна на изпълнителния директор на предприятието Илия Кьосов. Нарушенията се изразяват в забавяне на месечните възнаграждения и отказ да се изплатят на работниците уговорените с колективния договор ваучери за храна

Прочети още: Сериозни нарушения на Колектвиния трудов договор във „Вратица” АД – Враца

Стартират преговори за подписване на КТД в един от най-големите заводи в гр. Карнобат

На 10 февруари 2012г. в гр. Карнобат стартираха  преговори от двата синдиката КНСБ и КТ „ Подкрепа“ и ръководството на „СЕ Борднетце - България" ЕООД по проект за подписване на колективен трудов договор .
„СЕ Борднетце - България" EOOД е чуждестранна компания - поддоставчик за автомобилната индустрия. Дейността на фирмата е свързана с производството на кабелни електрически инсталации за леки автомобили с марки Volkswagen, Audi и Skoda . Предприятието дава директно работа на над 1500 служители и на още 1000 при поддоставчиците си, а общата разгърната площ на производствените бази надминава 20 000 кв.м. Продукцията изцяло е предназначена за износ.

Прочети още: Стартират преговори за подписване на КТД в един от най-големите заводи в гр. Карнобат

КНСБ има свои представители в листите за общински съветници

КНСБ отдава изключително важно значение на свободните избори като инструмент на представителната демокрация. Ние не изповядаме политически идеологии, но пледираме за по-голяма ефективност на изпълнителната власт, разширяване възможностите на гражданското общество за влияние и активно участие на социалните партньори в процеса на управление.

В тази връзка КНСБ и нейните регионални структури предприеха редица действия за осигуряване на широк обществен дебат  чрез изследване на нагласи и споделяне на виждания на кандидат кметовете за бъдещо управление  в цялата страна.

Прочети още: КНСБ има свои представители в листите за общински съветници

Бургас: В пристанище Бургас подисаха нов колективен трудов договор

Представители на синдикатите и ръководството на Пристанище Бургас подписаха нов Колективен трудов договор. Това се налага поради предстоящото концесиониране на Терминал „Насипни товари” и Терминал 2А, съобщиха от порта.

Прочети още: Бургас: В пристанище Бургас подисаха нов колективен трудов договор 

Подписан колективен трудов договор в Професионална Техническа Гимназия “Ичко Бойчев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в гимназията и кратки преговори на 25.10.2010г. бе подписан колективен трудов договор в ПТГ “Ичко Бойчев” гр. Благоевград.

Прочети още: Подписан колективен трудов договор в Професионална Техническа Гимназия “Ичко Бойчев” гр. Благоевград

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.