Новини

Обучение по Индустриални отношения бе проведено в Бургас

На 28 и 29 юни РС на КНСБ, гр. Бургас организира обучение по Индустриални отношения,  Модул 3 „Икономика на труда“.  Засегнати бяха редица теми като: пазар на труда, заетост и безработица, цена на труда, заплащане на труда, организация на труда и трудови стандарти, здравословни и безопасни условия на труд, ивестиции в човешкия капитал, управление и развитие на човешките ресурси.

Прочети още: Обучение по Индустриални отношения бе проведено в Бургас

30 синдикални активисти бяха обучени в продължение на 9 месеца по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

 

 

 

30 синдикални активисти бяха обучени в продължение на 9 месеца по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по специалност „Индустриални отношения”, съобщи Яни Георгиев, председател на регионалния съвет на КНСБ за област Кюстендил.

Прочети още: 30 синдикални активисти бяха обучени в продължение на 9 месеца по проект „Сигурност чрез закона,...

Председатели на синдикални организации от Сливен участваха в обучение по Индустриални отношения

На 10, 11, 12 и 13 май 2012г. Регионален съвет на КНСБ  гр. Сливен организира обучение по Индустриални отношения – Модул 1 и Модул 2. В обучението участваха 28 синдикални председатели на КНСБ от регион Сливен. Дните на обучението преминаха при изключителен интерес от страна на обучаемите, които вземаха активно участие в дискусиите след всяка от темите.  Синдикалистите представиха много интересни и задълбочени идеи, показаха знания и умения при решаването на казуси по изучаваните теми.

Прочети още: Председатели на синдикални организации от Сливен участваха в обучение по Индустриални отношения

Проведено обучение по специалност „Индустриални отношения” в Благоевград по Модул 1 “Основи на индустриалните отношения” и Модул 4 „Трудови и осигурителни отношения”

В края на месец октомври 2011 година екипът на РС на КНСБ гр. Благоевград организира провеждането на обучение по специалност „Индустриални отношения”, по Модул 1 “Основи на индустриалните отношения” и Модул 4 „Трудови и осигурителни отношения”. Обучаемите по съответните модули бяха настанени в хижа Беласица, гр. Петрич, в чиято конферентна зала протече и самото обучение, открито от председателя на РС на КНСБ гр. Благоевград- Красимир Попов.

Прочети още: Проведено обучение по специалност „Индустриални отношения” в Благоевград по Модул 1 “Основи на...

КНСБ образова близо 70 000 зрелостници за трудовите, осигурителни и синдикални права на „Моето първо работно място”

На 31 октомври в централата на КНСБ ръководството на Конфедерацията проведе Национална среща с директора „Организация и координация” към МОНМ Лазар Додев, началниците на Регионалните инспекторати на МОМН, председателите на РС на КНСБ и Областните координатори на СБУ, за да обсъдят хода на образователната част от Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” -  „Моето първо работно място”, която стартира от средата на ноември с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”. Тогава, в дванадесетите класове на училища от цялата страна, специално подготвени „лектори” ще запознават зрелостниците с  основни трудови, осигурителни и синдикални права при постъпването им на работното място. „Моето първо работно място” влиза в 10 поредни часа на класния ръководител, в над 3200 паралелки в 275 населени места в България с над 67 500 зрелостници.

Прочети още: КНСБ образова близо 70 000 зрелостници за трудовите, осигурителни и синдикални права на „Моето...

Синдикални активисти от Бургас проявяват творчество и умение в обучението

На 7 и 8 юли 2011г. в Регионален съвет на КНСБ –гр.Бургас се проведе обучение по ключова компетенциая „Работа в интеркултурна среда”. Обучението е в рамките на проекта “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне “ . С него КНСБ реализира пилотен проект за придобиване на ключови компетентности от широк кръг синдикални активисти. В обучението участваха 26 синдикални активисти на КНСБ от регион Бургас. Двата дни преминаха неусетно за участниците , поради интересните теми за дискутиране- толерантност, дискриминация, предразсъдъци, идентичност, култура. Синдикалистите участваха активно в организираните ролеви игри и в осъществяването на интеркултурна инициатива. Разделени на групи , участниците подготвиха проекти, които показаха , че мислят творчески и представиха много интересни и задълбочени идеи, знания и умения за интеркултурна компетенция.

Прочети още: Синдикални активисти от Бургас проявяват творчество и умение в обучението

Индустриалните отношения и колективното трудово договаряне в мултинационалните компании

 

На 20 и 21 септември 2010 г. в гр. Банкя, Клубът на председателите на синдикални организации на КНСБ от филиали на многонационални компании в България, с любезното съдействие на Фондация „Фридрих Еберт”, проведе семинар на тема „Развитие на индустриалните отношения и колективното договаряне в мултинационалните компании”.

Прочети още: Индустриалните отношения и колективното трудово договаряне в мултинационалните компании

Оперативна програма „Административен капацитет”

Специализирано обучение на синдикални активисти – членове на Специализираната мрежа по колективно трудово договаряне, информиране и консултиране

КК”Албена” ,Комплекс”Ралица/Вита Парк”

Обучение на новоизбрани председатели на базови синдикални организации от Източна България за участие в процесите на колективно трудово договаряне

Прочети още: Оперативна програма „Административен капацитет”

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

7.3 Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне
19 март 2009 г.
гр. София, КНСБ, зала ІІ етаж

Прочети още: Обучение на смесени  специализирани екипи от браншове и региони за участие  в процесите  на ...

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.