Новини

С по 100 лева вдигат работните заплати в „Неохим“ АД

Ръководството обмисля възможността хората да получат бонуси и за второто тримесечие. Със 100 лева от 1 юли ще се вдигнат месечните трудови възнаграждения на близо 98 на сто от работещите в „Неохим“, обяви на заседание на Комисията по социално сътрудничество главният изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров на 9 юни.

Прочети още: С по 100 лева вдигат работните заплати в „Неохим“ АД

Стотици милиони левове неизплатени заплати у нас

Няколко стотин милиона лева към момента са неизплатените заплати, каза пред журналисти президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той участва в международната конференция "Социален диалог и несигурност на труда", организирана от КТ "Подкрепа", предаде БТА.

Прочети още: Стотици милиони левове неизплатени заплати у нас 

Стартира ефективна стачка в ЗСК ,, Генерал Ганецки ” – АД- Плевен

Днес, 29 Юни 2012г., стартира ефективна безсрочна стачка  в ЗСК ,, Генерал Ганецки ’’- АД в гр.Плевен. В нея се включиха всички работници от синдикалната организация при ФНСС към КНСБ, които бяха на работа в този ден и бяха подкрепени в справедливите им искания за изплащане на неизплатените им с месеци трудови възнаграждения от целия състав на Регионалния съвет на КНСБ- Плевен.

Прочети още: Стартира ефективна стачка в ЗСК ,, Генерал Ганецки ” – АД- Плевен

Сключен КТД в „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ - ЕАД

На 19.12.2011 г. в гр. София бе подписан КТД между Изпълнителния директор на „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ - ЕАД гр. София и представителната група при синдикалните организации към Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ и КТ „Подкрепа” с времетраене 2 г., заверен в ГИТ 22.12.2011 г.

Прочети още: Сключен КТД в „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ - ЕАД

Чиновници и монополисти с най-високи заплати в Лудогорието

Държавните чиновници и служителите в монополни структури като ВиК, електроснабдяване, топлофикация и газоснабдяване са получавали най-високи заплати в Разградска област, а най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“, „Добивна промишленост“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Прочети още: Чиновници и монополисти с най-високи заплати в Лудогорието 

Промениха трудовите договори на 316 шивачки след проверка

316 общо 526 работници във фирма за производство на облекла са назначени на 4-часови трудови договори. Това е установено при съвместна проверка на инспектори от „Средни данъкоплатци и осигурители” при НАП-Варна и Инспекцията по труда, съобщават от територалната дирекция на НАП-Варна.

Прочети още: Промениха трудовите договори на 316 шивачки след проверка

Химическите работници в Германия с намалено работно време срещу същото възнаграждение!

След цяла година преговори между германският профсъюз - IGBCE и работодателската организация  - AGV Nordostchemie, бе подписано споразумение за работното време и заплащане на работниците от химическият сектор в Източно германските провинции. Споразумението обхваща 36 000 служители и работници от близо 130 фирми.

Прочети още: Химическите работници в Германия с намалено работно време срещу същото възнаграждение!

Подписан КТД в мултинационална компания - ,, Метекно България ’’ - АД - Плевен - доминиращ световен лидер в производството на продукти за строителната индустрия

На 07.11.2011г. бе подписан  Колективен Трудов Договор в ,,Метекно България ” - АД - Плевен. Фирмата е част от огромна мултинационална компания в областта на строителната индустрия, представляваща международен консорциум, който се нарича ,, Метекно Груп” и е най-големият и водещ производител в света на изолационни композитни панели, като нейният завод в гр.Плевен е единственият такъв на територията на България и на Балканския полуостров.

Прочети още: Подписан КТД в мултинационална компания - ,, Метекно България ’’ - АД - Плевен - доминиращ...

Учредената синдикална организация в „Чугунолеене” АД Ихтиман започна борба за неиздължените плащания

На 20 октомври от 11 часа, на площада в центъра на гр. Ихтиман екип на КНСБ застана начел на протеста на събралите се над 200 работници и служители от металургичното предприятие „Чугунолеене” АД. Зам.-председателят на СФ „Металици” - КНСБ Ренета Петрова, председателя на териториалния синдикат Силвия Недкова и председателят на инициативния комитет в завода Стойне Карабонев призоваха протестиращите, които не са получавали нито заплата, нито са им били изплащани осигуровки повече от три месеца, да се борят и отстояват твърдо основните им трудови и социални права. В „Чугунолеене” АД – Ихтиман няма синдикална организация, а срокът на последното действащо КТД за предприятието е изтекъл преди години.

Прочети още: Учредената синдикална организация в „Чугунолеене” АД Ихтиман започна борба за неиздължените...

Трябва да се издължат близо 53 млн. лв. на около 6300 работници и служители от „Кремиковци”

На 19 октомври, в централата на КНСБ президентът на Конфедерацията Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков и председателят на СФ „Металици” - КНСБ Васил Яначков дадоха брифинг, за да представят процедурата и графика за изплащането на дължимите заплати на работниците от „Кремиковци”, за да бъдат покрити задълженията към 6273 работници и служители са необходими 52 870 422 лв. Васил Яначков обясни, че  в съответствие със законовата норма на чл. 722, ал. 1 от ТЗ, вземанията на работниците и служителите за заплати и обезщетения се подреждат в 3 ред – разноски по несъстоятелността и ред 4 – вземания от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което гарантира изплащането им при извършване на разпределение.

Прочети още: Трябва да се издължат близо 53 млн. лв. на около 6300 работници и служители от „Кремиковци”

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.