Актуално

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект: „Оценка на функционалността на интегрирана интернет базирана многомодулна платформа за предоставяне на информация, консултации и услуги на работниците и служителите/заетите лица, изграде

Петък, 18 Септември 2015

На основание чл.11, ал.3 от Постановление № 118 на МС от 05.07.2015 г. за условията I реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност”.

Прочети още: Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект: „Оценка на функционалността...

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект „Извършване на одит на проект BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

На основание чл.11, ал.2, ал. 3 от Постановление № 118 на МС от 03.07.2015 г. за условията и реда за определяне на изпълните от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност”.

Прочети още: Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект „Извършване на одит на проект...

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител - с обект: „Извършване на одит на проект BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

На основание чл.11, ал.2, ал. 3 от Постановление № 118 на МС от 03.07.2015 г. за условията и реда за определяне на изпълните от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност”.

Прочети още: Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител - с обект: „Извършване на одит на...

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект: „Извършване на одит на проект BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

На основание чл.11, ал.2, ал. 3 от Постановление № 118 на МС от 03.07.2015 г. за условията и реда за определяне на изпълните от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност”.

Прочети още: Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект: „Извършване на одит на...

Вдигат заплатите на медицинските работници в община Сливен

От 1 април заплатите на здравните работници в община Сливен ще бъдат увеличени на 520 лева, съобщи на пресконференция днес кметът Кольо Милев.

Прочети още: Вдигат заплатите на медицинските работници в община Сливен 

Подписан е новият общински колективен трудов договор при училищно здравеопазване в гр. Търговище

На 27.03.2013г. в сградата на Община Търговище беше сключен новият колективен трудов договор за работещите в Общинско училищно здравеопазване. Подписи положиха зам.-кмета на гр. Търговище Диян Дечев и председателя на Синдикалната организация на КНСБ при Училищно здравеопазване Йосиф Горумов.

Прочети още: Подписан е новият общински колективен трудов договор при училищно здравеопазване в гр. Търговище 

Провал на сделката за ВМЗ-Сопот, синдикатите подозират скрити интереси

Приватизацията на ВМЗ-Сопот се провали, след като единственият кандидат-купувач "Емко" ЕООД подаде обвързваща оферта в понеделник, когато изтече крайният срок, но не внесе задължителния депозит от 3 млн. евро, а се опита да го подмени с учредяването на неотменима банкова гаранция. Така процедурата по продажба на закъсалото финансово предприятие се прекратява, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Прочети още: Провал на сделката за ВМЗ-Сопот, синдикатите подозират скрити интереси

Трудова бомба във ВМЗ

ВМЗ остана без спасител, след като и единственият кандидат-купувач не внесе депозит в понеделник. Макар няколко пъти собственикът на "Емко" Емилиян Гебрев да беше декларирал пред премиер и министри, че има истински интерес към военния завод, сделка няма да има.

Прочети още: Трудова бомба във ВМЗ

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.