Актуално

В Кърджалийско – Синдикализацията е набрала скорост и жъне успехи

  • Ардино – утвърдено конструктивно партньорство
  • „Горубсо – Кърджали” очакват по-добри времена
  • „ОЦК-Кърджали” ситуацията не е оптимистична
  • Кърджали – разгърната социална политика за добруването на хората

В Ардино – утвърдено конструктивно партньорство
Голям бе интересът, който бе проявен към посещението  на президента на КНСБ Пламен Димитров на 21 юли в далечно Ардино. Залата в центъра на града се препълни от много млади и по-възрастни синдикални активисти и граждани, а отвън на входа експерт-счетоводителят на РС на КНСБ Милен Милинов само за час и нещо събра близо 150 подписа в подкрепа на исканията на Конфедерацията. Екипът на КНСБ бе дошъл, за да популяризира Националната кампания на Конфедерацията „Правата на всеки са права на всички”. В своето слово лидерът на КНСБ заяви необходимостта от пряка законодателна защита на основни социални, трудови и синдикални права и поиска подкрепата на ардинци днес, за да може да им се помага утре. Той изтъкна, че доходите са замразени трета година. Нивото на инфлационните процеси, признава и МВФ, са над първоначално заложените. КНСБ ще използва всички възможни средства, ако трябва ще приложи и натиск, и дори национална стачка, но доходите на хората трябва да бъдат актуализирани и изведени на едно по-високо равнище. Минималната работна заплата трябва да се увеличи от началото на 2012 г. с около 10-12%, а бюджетните заплати да се вдигнат най-малко с 10%. Увеличението на доходите на работниците трябва да се случи във всяко предприятие, всички сектори и браншове. Защото цялата тежест от кризата се е струпала на гърба на трудовите хора, а в минимална степен върху бизнеса. Тази несправедливост с ниските доходи и заплати е довела голяма част от народа да живее доста под стандартите за граждани на ЕС.
Синдикатът вече е внесъл в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, чрез което всеки работник и служител да има право да получи бърз изпълнителен лист, за да си вземе дължимите му възнаграждения или обезщетения с помощта на съдия изпълнител. КНСБ настоява още да се внесе допълнение в Наказателния кодекс за криминализиране деянията на работодателите, които бавят и не изплащат работните заплати.
В оценката на управлението на ГЕРБ синдикалният лидер отдели място и на намалената покупателна способност на гражданите в България, която пада с драматични темпове. Той подчерта, че държавата трябва да активира всички пазарни възможности. Според него, хората не могат да преминат през кризата, когато им се отваря поредната дупка в джоба. Той анализира групи от въпроси, свързани с цените и с доходите, вече сложени на масата за обсъждане от тристранния съвет. Пламен Димитров заяви още, че синдикати, работодатели, управляващи и опозиция максимално бързо трябва да намерят и приложат работещите мерки срещу високите цени и ниските доходи. „Основните ни забележки към правителството са в социалната политика и тази по доходите. Къде е критичният баланс? Според нас, той е в промяната в политиката, която стимулира потреблението чрез доходите”.
В Ардино проблемът с намиране на работа и адекватността на доходите съобразно нуждите на едно семейство е основният.
Позицията на инж. Азис Мурад, председател на Общинския синдикат на българските учители – КНСБ: Една четвърт от активното трудово население (18 – 64 години) са под прага на бедност, а близо половината от пенсионерите (над 65 г.) мизерстват с пенсии под този праг. Ако приемем, че едно лице работи на минимална месечна заплата от 240 лв., както повечето работници в реалния производствен сектор в община Ардино, то след приспадане на личните осигурителни вноски и 10% данък върху дохода на физическите лица – чистата сума за получаване остава около 190 лв. Ами ако и други членове на семейството не работят и в същото време трябва да се отглеждат 1, 2 и 3 деца – как да се вържат двата края?
КНСБ предложи повишаване на минималната работна заплата с 50 лв., министърът на труда и социалната политика прие увеличение до 30 лв., но неговият колега – министърът на финансите Симеон Дянков още увърта, че няма възможност за увеличаване на заплатите. Много от работещите в реалния/производствения сектор са на минимална работна заплата, затова най-много тях ги касае евентуална актуализация на възнаграждението.
Всички знаем за перипетиите на нашите съграждани, близо 130 работници, останали без работа и доходи от фалиралата Ардинска шивашка фирма. Чест прави на кмета на общината Ресми Мурад, който пое разходите по трудовите спорове на онеправданите работнички. Нещо повече, той поде инициативата за осигуряване на работни места за тях в двата новооткрити цеха .
Управник с истинско гражданско и човешко поведение. На тържеството за 20-годишнината на КНСБ в Кърджали Ресми Мурад бе награден със специална грамота за най-добър социален партньор.
От своя страна Иванка Караколева – регионалният лидер на КНСБ в Кърджали, е категорична: с младия кмет на Ардино Ресми Мурад и общинската администрация работим в близко и резултатно взаимодействие при утвърден и конструктивен социален диалог. Радва ме тук и инициативността на малкия и средния бизнес защото е много трудно днес да се осигури макар и едно работно място.”
При срещата и разговора на екипа на КНСБ с Ресми Мурад, изкристализира образа на един модерен кмет, който не пречи на бизнеса, но подкрепя и се съобразява с исканията на синдикатите и се стреми към едно работещо триединство в общината.   


В „Горубсо – Кърджали” очакват по-добри времена
На другия ден, 22 юли, екипът на КНСБ, освежен от лекия ветрец, лъхнал от Родопите, пие първото си кафе за деня в кабинета на инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо – Кърджали” АД. Тук лидерът на КНСБ Пламен Димитров е посрещнат и от председателката на синдикалната организация в дружеството инж. Велина Стоянова. В действащия колективен трудов договор минималната работна заплата е увеличена с коефициент 1.4 , а за нощен труд на подземните работници и специалисти се прибавят по 0.80 лв. час, за шофьори, работещи по норми и работници и специалисти от обогатяването по 0.50 лв. на час, а за всички останали работници 0.30 лв. на час. Работодателят осигурява безплатна предпазна храна и добавки към нея за работещите при подземни условия – за не по-малко от 5.00 лв. Транспортното обслужване на персонала също се поема от работодателя.
От дума на дума разговорът се завъртя около намеренията за нова инвестиция за организиране с модерна технология преработката на междинния отпадък от основното производство до златни блокчета. Двете хвостохранилища в покрайнините на града отдавна са препълнени и нито държавата, нито общината имат ресурс, пък и квалификация засега, да обезвредят и преработят този отпадък. Инвестицията преследва освен екологичния ефект и добив на количества злато, за които няма да се извършват нови взривни работи и дълбочинен добив от земните недра. Процесът е познат като „излужване чрез цианиди”. „Горубсо – Кърджали” АД е създадено като обогатителна фабрика още през 1939 г. и има най-дълъг „стаж” в България при съхранение, транспорт и употреба на цианиди без да е регистрирана до сега авария или санкции от държавни контролни органи по безопасността и екологичните норми. С други думи трябва да се организира не напълно ново производство, а модернизиране на вече съществуваща и регламентирана дейност на досегашната работна площадка, която се формулира като „Реконструкция  и разширение на инсталация за преработка на полиметални злато съдържащи руди”. И, ако се случи всичко това в близко време, очакват се добри времена за дружеството  и трудовия колектив в него.
На организираната среща на президента на КНСБ и екипа по кампанията с работниците и служителите от дружеството в столовата на „Горубсо” работодателят инж. Живка Ковачева първо гарантира, че всички забавени заплати ще бъдат издължени до края на месец август, а при постигане в близко бъдеще на благоприятна производствена ситуация, с нарастване на  приходите от  извличане на злато, тя - като работодател, ще подпише нов КТД с много по-добри социални клаузи и придобивки за хората на наемния труд, като  възнагражденията само за една календарна година могат да се повишат и до два пъти. Но на първо място, обаче ще трябва да се заделят средства за значително подобряване условията и безопасността на труда.

С повишено самочувствие от постигнатото
В преди обедните часове в Кърджали се проведе заседание на Координационния съвет на РС на КНСБ, което бе открито и ръководено от Иванка Караколева - председателя на регионалната структура на КНСБ. В него взеха участие 109 синдикални председатели от региона, както и  Пламен Димитров – Президент на КНСБ, Васил Яначков -  председател на СФ”Металици” и Николай Недев – изп.секретар на КНСБ.
Присъстващите на Съвета бяха запознати от Директорите на РУСО, ДБТ и ДОИТ с актуални данни за областта в сферата на социалното осигуряване, с анализите на бюрото по труда и охраната на труда.
Президента на КНСБ Пламен Димитров награди 42 синдикални председатели от областта, постигнали открояващи се резултати в синдикалната дейност, включително - увеличаване на синдикалната членска маса в организациите,които ръководят и са постигнали 100 % -на синдикализация във фирмата,дружеството,предприятието,училището и ведомството, където работят.
Имената на само част от наградените:
Величко Стойчев – синдикален председател във „В и К” ООД Кърджали – увеличаване на синдикалните членове на КНСБ от 160 на 215.
Наташа Назърова – бивш синдикален председател в Община Кърджали - увеличаване на синдикалните членове на КНСБ от 14 на 63.
Роса Соколова – областен координатор на ЕVN България за област Кърджали – всички работещи  в  КЕЦ – Кърджали, Момчилград и Крумовград са  синдикални членове на КНСБ.
Валя Стоева – областен координатор в Областна пощенска станция Кърджали – всички пощенци работещи в областта са синдикални членове на КНСБ.
Велина Стоянова – председател СО в „Горубсо-Кърджали” АД – всички работещи в дружеството са синдикални членове на КНСБ.
Лидера на КНСБ Пламен Димитров поздрави от сърце наградените синдикални активисти и изтъкна, че председателя на РС на КНСБ Иванка Караколева може само да се гордее с такива кадри. Също така посочи, че укрепването на синдикализма на първо място изисква много работа по синдикалното сдружаване и достигане до проблемите на всеки един от хората на наемния труд. След това той запозна членовете на КС с актуалните задачи в периода до провеждането на 2 и 3 май на Седмият конгрес на КНСБ. Президента на КНСБ акцентира върху целите на националната кампания „Правата на всеки са права на всички” и върху проекта „сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне.

В „ОЦК-Кърджали” ситуацията не е оптимистична
Още с преминаването на бариерата на Оловно-цинковия комбинат потискащо впечатление създават запуснатите, рушащи се и с изпочупени прозорци ръждиви халета.  За него допринася и разнасящата се неприятна миризма. Тук необходимостта от целенасочена инвестиционна политика, адекватна с европейските екостандарти, за обновяване и модернизиране на оловното и цинково производство, е не само очевидна и належаща, но и безалтернативна. Такива намерения има и  те не са от вчера но непостигането на съгласие между мениджмънта и предишното правителство е довело до загуба на време - респективно на гратисния период на изтеглените значителни кредити.  Сега обслужването и погасяването на задълженията по тях (само лихвите са достигнали 2.6 млн. лв.) затруднява и стопира производства и дейности. Поради неспазени екоизисквания на РИОСВ е било прекратено временно производството на олово от концентрати, а принудително извършваните непредвидени капиталови ремонти са довели също до спад на произведената продукция - олово с близо 3200 тона и на цинк с над 500 тона.
В ранния следобед екипът на КНСБ, воден от лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров и подсилен с присъствието на председателя на СФ „Металици” Васил Яначков  проведе целева среща с изпълнителната директорка на „ОЦК – Кърджали” Славея Стоянова.
Председателят на СФ „Металици” Васил Яначков бе категоричен: Това, което ние като синдикати поставяме на първо място и искаме от мениджмънта и от собственика сега, независимо от забавянето на инвестиционните процеси, е да се вземат много бързи мерки по отношение на риска и безопасността при работа. Намеренията да се инвестира и да се обновява завода може да бъдат разтеглени във времето. Не може да се чака повече. Непрекъснато има злополуки ние сме сериозно притеснени от това, че могат да се случат и много по-тежки ситуации, включително и с най-неприятния изход.
Предишния ден в комбината е имало инцидент -  трудова злополука с работник, който за щастие се е отървал без трайни увреждания. Съвременна практика е прилагането на дистанционно наблюдение и управление на процесите при подемни съоръжения и рисковите дейности. Наложително е такива съоръжения да се внедрят и в комбината.
Почти половината от 700-те работници и служители в „ОЦК” АД-Кърджали са членове на СО на КНСБ с председател Белю Стайков. Тук отношенията между мениджмънта от една страна и работниците от друга, са сложни и напрегнати. Неотдавна от оловното производство са съкратено около 50 души. Възнагражденията не са мръднали и с една стотинка нагоре от три години насам. Средната брутна заплата се води, че е 680 лв., но тя е изчислена на база, включваща и високите възнаграждения на управленския състав, и на администрацията. Хората, които са пряко заети в производството реално получават между 400 и 500 лв. (при лоши условия на труд), суми, които  на практика гравитират около минималната работна заплата в бранша. Тук КТД е подписано на 01.05.2010 г., със срок на действие една година. Има анекс, подписан на 20.05.2011 г., за удължаване на срока на КТД с още една година. Новината за пристигането в региона на екипа по Кампанията на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” е провокирало предишния ден „управленска загриженост” и са били изплатени на работниците една част от забавените им стари възнаграждения.    
На последвалата спешна среща в централата на Конфедерацията на лидера на КНСБ Пламен Димитров, председателя на СФ „Металици” Васил Яначков, и председателя на ФНС на миньорите Пенчо Токмакчиев с председателя на управителния съвета на акционерите на „ОЦК – Кърджали” Валентин Захариев основният въпрос, повдигнат от синдикалните лидери, е бил за повишаването на работните заплати съобразно параметрите на подписаните и действащи браншови КТД. Постигнато е било съгласие до месец съвместна работна група, включваща представител на СФ „Металици” и ФНСМ, синдикатите в ОЦК и в мините, както и на ръководството на ОЦК да извърши комплексна проверка в комбината на прилаганата система на работните заплати, на условията на труд, техническата обезопасеност, условията на бита на работниците, оборудването с лични предпазни средства и др.


В Кърджали – разгърната социална политика за добруването на хората
В късния следобед  се проведе среща на членове на КНСБ от публичния сектор в община Кърджали с  лидерът на КНСБ Пламен Димитров и градоначалникът инж. Хасан Азис. Кметът представи обобщен анализ за реализирани проекти със социална насоченост, които са били финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ФАР. Изградени са и обособени дневен център „Надежда”, домове - за стари хора, за инвалиди, за деца с увреждания – с медицинска грижа, хосписи и др. Наети са над 50 лични асистенти и само за подобряване храната в социалните заведения са изразходвани 1 126 000 лв. Хиляди левове са вложени и за обучителни услуги и др. Той изтъкна и добрите взаимоотношения със синдикалната организация, и  разбирателството при съвместната работа. Кметът инж. Хасан Азис подчерта, че регионалния председател на КНСБ в лицето на Иванка Караколева и екипът й,  успяват да  защитават и отстояват правата на синдикалните членове не само в публичния сектор, но и в цялата община.
Градоначалникът награди президента на КНСБ Пламен Димитров  с позлатения герб на Община Кърджали. Развълнуван лидерът на КНСБ каза, че е впечатлен от реализацията на социалната програма и активната дейност на Общината в подкрепа и подпомагане на гражданите на Кърджали. Той изтъкна, че инж. Хасан Азис е от малцината градоначалници, които са дофинансирали селските училища – имало е отпуснати щатни места за фелдшери и медицински персонал, както и това, че всеки е имал осигурен безплатен транспорт до работното си място. Общината дори е намерила начин да осигури допълнителен отпуск и работно облекло на служителите в публичния сектор.  Пламен Димитров каза, че всеки кърджалиец трябва да оцени реално свършената работа през изминалите осем години от инж. Хасан Азис за добруването на хората от общината.
В Кърджали виждаме един много добър диалог и сме доволни от партньорството си с инж. Хасан Азис и ръководството на общината.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.