Актуално

Шефове укриват осигуровки и данъци с договори на 4 часа

Договори на половин работен ден, по които хората работят над 8 часа и неплащане на извънредния труд са най-често срещаните нарушения, разкрити от Инспекцията по труда във Велико Търново през октомври, отчете инж. Невена Стефанова, директор на контролното ведомство.

През миналия месец от Инспекцията по труда са отчели общо 1915 часа положен извънреден труд, който не е бил овъзмезден на работниците и служителите. Масово работодателите не плащат допълнително за наднормения труд. Хората не получават двойната надница за работата си на официалните празници.
При проверките през октомври в няколко фирми отрихме 13 работници без трудови договори. За незаконния труд предстои работодателите да бъдат глобени между 1500 и 15 000 лева за всеки нелегален работник, предупреди инж. Невена Стефанова. Общо 60 нарушения при оформянето на трудово правните отношения между работодателите и служителите им са констатирани за един месец. Продължава практиката трудовите договори да са с най-общи приказки. Масово не се посочва датата, на която е дължима заплатата, както и допълнителните трудови възнаграждения. Това не позволява при проверките от Инспекцията по труда да се открие дали съответният работодател бави парите на служителите си, коментира инж. Невена Стефанова.
През октомври от Инспекцията по труда са направили 145 проверки, при които са открити 726 нарушения. Написани са актове на 52 работодатели.
Здравка МАСЛЯНКОВА
  www.dnesbg.com  

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.