Актуално

Проведена успешна среща по процедурата на преговори за сключване на допълнително споразумение към действащият колективен трудов договор в мултинационална компания ,, Метекно България ’’ – АД - Плевен

На 23.07.2012г., в гр.Плевен, се проведе среща по процедурата на  преговори по проекта за Допълнително Споразумение към действащия Колективен  Трудов Договор  в "Метекно България" - АД - Плевен, в която взеха участие ръководството на синдикалната организация в завода, както и Председателят на ФНСС господин Йордан Никленов, експертът от Секторния офис към ФНСС на Националната мрежа по КТД и права на КНСБ Цветелина Славчева и счетоводителят на ФНСС Цветелина Бикарска.

Прочети още: Проведена успешна среща по процедурата на преговори за сключване на допълнително споразумение към...

Подписан анекс към Общински колективен трудов договор в системата на средното образование в Община Благоевград

В края на месец юли изтичаше срокът на Общинския колективен трудов договор в системата на средното образование. След няколко срещи за преговори се стигна до споразумение с кмета на община Благоевград Д-р Атанас Камбитов и работодателите да се подпише анекс за продължаване срока на действие на договора до подписването на новия през септември, когато преговорите ще бъдат финализирани.

Прочети още: Подписан анекс към Общински колективен трудов договор в системата на средното образование в...

Нов колективен трудов договор подписаха работодател и председатели на синдикални структури в „Неохим”АД

КТД е със срок на действие една година и с опция да бъде автоматично продължен с още една до подписване на нов, но не по-късно от 30 юни 2014 г., ако страните се споразумеят за това.

Прочети още: Нов колективен трудов договор подписаха работодател и председатели на синдикални структури в...

Предварителни преговори за подписване на oбщински колективен трудов договор в община Сандански

На 23.04.2012г. в сградата на община Сандански се проведе  среща на синдикалната организация при Детски ясли гр. Сандански във връзка с подготовката и предстоящо подписване на колективен трудов договор  между кмета и синдикалната организация. Участие в срещата взе общинският координатор на КНСБ за община Сандански Димитър Попов.

Прочети още: Предварителни преговори за подписване на oбщински колективен трудов договор в община Сандански

Колективно трудово договаряне в гр. Попово

На 27.03.2012 г. представител на РС на КНСБ – Търговище посети гр. Попово, като целта на посещението беше запознаване със състоянието на Колективното трудово договаряне в града. Бяха проведени няколко срещи със синдикални председатели на СО при КНСБ. Активно участие във срещите взе и  г-жа Магдалена Радева - Общински координатор на КНСБ в гр. Попово.

Прочети още: Колективно трудово договаряне в гр. Попово

Повишение на работните заплати в „ЕнерСис“ АД - Търговище

„ЕнерСис“ АД (преди 2007г. – „Енергия“ АД, гр.Търговище - основана през 1971 година по лиценз на немската фирма VARTA) е част от „Енерсис“ - световния лидер в производството на индустриални батерии. Към настоящият момент „ЕнерСис“ има над двадесет завода за производство и монтаж на батерии в Европа, Северна Америка и Азия.

Прочети още: Повишение на работните заплати в „ЕнерСис“ АД - Търговище 

Община Велики Преслав и КНСБ подписаха споразумение за социален диалог

Споразумение за социален диалог в община Велики Преслав за времето до 2015 г. подписаха градоначалникът Александър Горчев и местният координатор на КНСБ Евгения Митева. Чрез документа страните декларират намеренията си за сътрудничество в приоритетни за тях области. Това са колективното трудово договаряне, образованието, здравеопазването и социалните дейности, увеличаването на заетостта чрез разкриване на нови работни места, усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението, подобряване на инфраструктурата – спортна и пътна, подобряване на хигиената и сметосъбирането, топлоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, сътрудничество при кандидатстването и реализацията на европроекти и проекти по национални програми, борба с бедността и информационен достъп до дейностите на администрацията.

Прочети още: Община Велики Преслав и КНСБ подписаха споразумение за социален диалог

За първи път повторно разпрострян БКТД

Министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов със заповед от 16.11.2011г. за втори път разпростря прилагането на браншов КТД, сключен между Съюза на пивопроизводителите, Синдиката на производителите на „Бира, храни и напитки“ – КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна индустрия“ – КТ “Подкрепа“ във всички предприятия – производители на пиво и малц. Заповедта важи до изтичане на срока на действие на БКТД – 20 май 2013г.

Прочети още: За първи път повторно разпрострян БКТД

Шефове укриват осигуровки и данъци с договори на 4 часа

Договори на половин работен ден, по които хората работят над 8 часа и неплащане на извънредния труд са най-често срещаните нарушения, разкрити от Инспекцията по труда във Велико Търново през октомври, отчете инж. Невена Стефанова, директор на контролното ведомство.

Прочети още: Шефове укриват осигуровки и данъци с договори на 4 часа

Какво и защо иска КНСБ, за да бъдат облекчени онези които имат проблеми с неизплатените заплати

Основно искане в кампанията на КНСБ ”Правата на всеки са права на всички” е за даване на нови възможности на онези, които имат да получават неизплатени заплати. Те са няколко и на първо място от тях поставяме искането за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез което  да се даде възможност без да се образува исково производство, т.е. без да се води съдебно дело, работникът да може да събере, да получи, дължимата му (неизплатена, забавена) заплата или обезщетение по Кодекса на труда(КТ).

Прочети още: Какво и защо иска КНСБ, за да бъдат облекчени онези които имат проблеми с неизплатените заплати

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.