Актуално

И националните синдикати се присъединиха към протеста срещу новия закон за управление на отпадъците

Новият Закон за управление на отпадъците (ЗУО) трябва да регулира работата на различни икономически отрасли, на общините и гражданите при управление на отпадъците, а фактически се предлагат решения, които затрудняват дейността и създават несигурност в бизнес средата. Допълнителен проблем за страната е изтичането на срока, който Европейската комисия е приела за транспониране на Рамковата директива за отпадъците, респективно - налице е опасност от налагане на санкции при забавяне.

Прочети още: И националните синдикати се присъединиха към протеста срещу новия закон за управление на отпадъците

Преговорите за повишаване на заплатите ще се водят по икономически дейности

По инициатива и покана на двете национално представителни синдикални конфедерации днес преди обяд в сградата на КНСБ се проведе национална среща на партньорите за уточняване на позиции, предложения и действия във връзка с протичащите преговори за минимални осигурителни доходи по икономически дейности и категории персонал през следващата година, както и в контекста на предстоящата бюджетна процедура 2012 г.  Участници в срещата бяха президентът  на КНСБ - Пламен Димитров, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” - Димитър Манолов, изпълнителният председател на БСК - Божидар Данев, председателят на АИКБ Васил Велев, изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов и други  представители, както от  високото ръководно ниво на националните синдикални и работодателски структури, така и ръководители и експерти от съответните отраслови и браншови структури на партньорите.

Прочети още: Преговорите за повишаване на заплатите ще се водят по икономически дейности

КНСБ ще брани твърдо справедливите социални искания на тютюноработниците

На 02.09.2011 г. се проведе протестен митинг, пред сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), се събраха близо 650 работници и служители от дружествата на „Булгартабак – Холдинг” АД. Акцията бе организира от Независим синдикат на тютюноработниците – КНСБ и Национален синдикат тютюнева промишленост – „Подкрепа”. Участниците в митинга изразиха силното си възмущение от решението на АПСК за приключване приватизационната процедура за „Булгартабак – Холдинг” АД с продажба в полза на единствения допуснат купувач.

Прочети още: КНСБ ще брани твърдо справедливите социални искания на тютюноработниците

Изказване на Пламен Димитров, Президент на КНСБ на публичното изслушване на тема: „Зелена книга – Европейска рамка за корпоративно управление” в хотел Шератон, организирано от ЕИСК и АИКБ

Благодаря за възможността да участвам от името на КНСБ в публичното изслушване на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска рамка за корпоративно управление. Оценката на ефективността на актуалната рамка за корпоративно управление и по-нататъшното й подобряване, инициирано от Европейската комисия, е от общ интерес за бизнеса и синдикатите в България. Обсъждането на този проблем има нашата  подкрепа, защото спазването на принципите за добро корпоративно управление е от полза не само за дружествата, но допринася и за повишаване на благосъстоянието на работниците, като едни от основните заинтересовани страни в корпоративното управление. Ние поддържаме необходимостта от по-ясни регламенти и доброволни практики в корпоративното управление, които могат да осигурят превенция на недалновидността на капиталовите пазари.

Прочети още: Изказване на Пламен Димитров, Президент на КНСБ на публичното изслушване на тема: „Зелена книга ...

СБУ ще подкрепя млади учители

В двора на столичното 40-то СОУ Луи Пастьор в Люлин днес се събраха на тържественото закриване на Лятна академия „Заедно в час” Милена Дамянова - зам.-министър на образованието, младежта и науката, люлинският кмет - инж. Венета Серафимова, учители, родители и ученици.
„Надявам се, че в най-скоро време нормативната уредба ще бъде изработена така, че вие да сте назначавани като равностойни преподаватели в българското училище. СБУ, като един сериозен партньор, ще помогне в тази посока”, обеща на присъстващите новозавършили филолози председателят на Синдиката на българските учители – Янка Такева.

Прочети още: СБУ ще подкрепя млади учители

В Кърджалийско – Синдикализацията е набрала скорост и жъне успехи

  • Ардино – утвърдено конструктивно партньорство
  • „Горубсо – Кърджали” очакват по-добри времена
  • „ОЦК-Кърджали” ситуацията не е оптимистична
  • Кърджали – разгърната социална политика за добруването на хората

Прочети още: В Кърджалийско – Синдикализацията е набрала скорост и жъне успехи

В община Белово – нова СО и то с КТД

Най-новата синдикална организация в Община Белово, създадена само преди месец, вече е с подписан КТД, информира председателят на РС на КНСБ – Пазарджик Александър Шопов. Договорът бе подпечатан и от регионалния съвет в Пазарджик и регистриран в ОИТ - Пазарджик.

Прочети още: В община Белово – нова СО и то с КТД

Седмият Конгрес на КНСБ ще е на 1, 2 и 3 май 2012


На 15 юли в град Варна в конферентната зала на хотел „Черно море” се проведе заседание на  Координационния  съвет на КНСБ. В него взеха участие Президента на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов, Николай Ненков, председатели на федерации, синдикати и съюзи – основни членове на Конфедерацията, председатели на регионалните структури на КНСБ и други.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров даде оценката на конгресното ръководство за двегодишното управление на ПП ГЕРБ като посочи, че по-бързото излизане от кризата е невъзможно без сериозни корекции на правителствената политика в редица области.  Необходими са спешни мерки за повишаване на заетостта и доходите на населението в съчетание с укрепване на системите на социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване и образование. За КНСБ социалната политика на правителството  е далече от желаното. Изключително силна е необходимостта от радикална промяна на политиката по доходите, категоричен отказ от замразяване на работни заплати, пенсии, социални плащания.

Прочети още: Седмият Конгрес на КНСБ ще е на 1, 2 и 3 май 2012

296 безработни обхванати в програми за 717 000 лева

296 безработни в област Кърджали са обхванати в програми за заетост през първото полугодие на 2011 г , отчете на свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Финансовият ресурс на реализираните програми надхвърля 717 000 лева.

Прочети още:  296 безработни обхванати в програми за 717 000 лева

Брутално изхвърлят моряци на улицата

Промените в Кодекса на труда ще поставят плавсъстава в неравноправни условия. Брутално изхвърлят моряците на улицата. Така коментира зам.-председателят на Моряшкия професионален съюз Атанас Стойчев приетите вчера на първо четене изменения в Кодекса на труда, засягащи морските кадри. Според предложението, внесено от двама варненски депутати от ГЕРБ – Емил Радев и д-р Красимир Петров, занапред моряците с намалена трудоспособност няма да могат да плават. По принцип преди всеки рейс те минават сериозни медицински прегледи.

Прочети още: Брутално изхвърлят моряци на улицата

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.