Актуално

КТД в Общински духов оркестър-Плевен подписан за първи път

На 06.04.2011г. , бе подписан нов Колективен Трудов Договор в Общински Духов оркестър – Плевен, който е първият такъв в цялата история на съществуването на музикалния институт.Подписите под него в тържествена обстановка в сградата на Община Плевен и в присъствието на журналисти от водещите регионални медии сложиха Председателят на Синдикалната организация към Съюза на българските музикални и танцови дейци при КНСБ  Христофор Маринов и Кмета на Община Плевен Найден Зеленогорски.Преговорите по проекта за КТД продължиха, в доста конструктивен и ползотворен дух, около две седмици, като в преговорния екип  на Синдикалната организация участваха нейният председател, областният координатор на ФНСЗ в Област Плевен  Иванка Тодорова, експертът на РС на КНСБ-Плевен Николай Илиев, както и експерт- юриста  от Регионалния офис на НМ по КТД и права- Плевен Крум Цветков.

Прочети още: КТД в Общински духов оркестър-Плевен подписан за първи път

Подписан колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в училището и продължителни преговори от 2010г. на 11.03.2011г. в Областна инспекция по труда гр. Благоевград бе регистриран колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград. Екипите на двете страни сядаха на масата за преговори много пъти и след постигнати консесуси подписаха договора в училището. Колективният договор е в сила от 17.02.2011г. В училището синдикалната членска маса е 100%.

Прочети още: Подписан колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград

Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

На 28.02.2011 започнаха Преговори за подписване на общинско КТД със синдикалните организации и работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряванe, подпомагане и грижи”.

Прочети още: Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

Подписаха по-изгодни клаузи за работещите в УМБАЛ “Свети Георги"

Днес бе финализиран и подписан Колективният трудов договор в УМБАЛ "Свети Георги". Той включва трудовите правоотношения и по-изгодни клаузи за работещите в най-голямата болница в Южна България и в Медицински университет - Пловдив, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение доц. д-р Карен Джамбазов. Той обясни, че наред с общовалидните нормативни документи в настоящия КТД е заложено увеличаване на възнагражденията с 3%.

Прочети още: Подписаха по-изгодни клаузи за работещите в УМБАЛ “Свети Георги"

На заседание на парламентарната Комисия по социална политика народните представители разгледаха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Вчера ( 13 януари 2011г.) на заседание на парламентарната Комисия по социална политика народните представители разгледаха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, които целят да дадат по-ясна и категорична уредба на правото на ползване и отлагане на платения годишен отпуск, включително и този за 2010г. Комисията отхвърли законопроекта на народните представители от БСП и на първо четене Комисията прие законопроекта на депутатите от ГЕРБ.

Прочети още: На заседание на парламентарната Комисия по социална политика народните представители разгледаха...

Изследване на представителността в банковия сектор в Европа

 

България: Представителност на синдикати и работодателски асоциации в банковия сектор

Банковият сектор в България е стабилен, както и нивото на заетост в сектора. Според данни на Националния статистически институт от 2008 г. броят на банковите офиси е 1483, но те принадлежат към не повече от 30 големи, средни и малки търговски банки. Броят на наетите в тях през 2008 г. е 43 006 човека, в т.ч. 12 451 мъже и 30 558 жени. Социалното партньорство и колективното договаряне са изцяло съсредоточени в компаниите. Синдикалната плътност е ниска, макар че в банките, където има синдикати, тя е средна до висока. Единствената национална асоциация на работодателите всъщност играе роля само на бизнес асоциация и не участва в двустранния диалог на отраслово/секторно ниво и в процеса на колективно договаряне. В няколко банки, където е съсредоточена работната сила, има колективни преговори само с един работодател.

Прочети още: Изследване на представителността в банковия сектор в Европа

Подписан колективен трудов договор в МБАЛ Благоевград

На 25.04.2010г. Председателят на Синдикалната организация на КНСБ в благоевградската многопрофилна болница Д-р Чилев, след няколко срещи и оказано съдействие от страна на Експерта по колективно трудово договаряне от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова подписа колективен трудов договор с ръководството на МБАЛ Благоевград. Договорът ще бъде предоставен на хартиен и електронен носител на Дирекция “Инспекция по труда” Благоевград. Експертът по КТД и Председателят на СО при МБАЛ Благоевград ще продължат тясното си сътрудничество.

Прочети още: Подписан колективен трудов договор в МБАЛ Благоевград

От 03 май 2010 г. „Неохим” АД гр. Димитровград спира работа за 6 месеца

От 03 май 2010г. „Неохим” АД гр. Димитровград спира работа за 6 месеца за извършване на капитален ремонт. На работниците е предложена възможност да ползват платен или неплатен отпуск за перода. Предстоят съкращения, обсъжданата бройка е над 150 човека, но конкретна цифра на синдикатите все още не е предложена. За днес бе предвидена среща на ръководството със представители на синдикалните организации, която бе отложена от представителите на фирмата за неопределено време.

Съобщението за предстоящи съкращения идва само няколко дни след като от фирмата обявиха двойно увеличение на продажбите си, но и силен спад на печалбата. Компанията производител на изкуствени торове е силно зависима от цената на природния газ, която беше увеличена от началото на април с 5,88%  

 

Извършени проверки във фирми с въведено намалено работно време, ползващи преференции по ПМС № 44/19.02.2009 г.

През месец април 2010год. с участието на КНСБ, ОИТ и КТ „Подкрепа” бяха извършени съвместни проверки във фирми във Благоевградска област във връзка със спазването на изискванията на ПМС № 44/19.02.2009г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “индустрия” и “услуги”. За по- добра координация бе изготвен график, който бе предоставен в РС на КНСБ гр. Благоевград.

Прочети още: Извършени проверки във фирми с въведено намалено работно време, ползващи преференции по ПМС №...

69 търговски работници учредиха Общинска синдикална организация към КНСБ в Перник на 28 април 2010 г.

 

69 търговски работници учредиха Общинска синдикална организация към КНСБ в Перник на 28 април 2010г. Учредителното събрание взе решение Синдикалния комитет да се състои от 5 члена.За Председател бе избрана Величка Стоянова. Основни цели на организацията са защита от нелоялна конкуренция и предприемане на мерки за оцеляване по време на икономическа криза и постигане на справедливи условия на труд. 

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.